Midtvejssamtale

I foråret på 2. Studieår forventes det at du deltager i en midtvejssamtale på max. 15 min. med et medlem fra undervisningsudvalget på Kemisk Institut omkring studieforløbet og valg af bachelorprojekt.

Det er dit ansvar at tage initiativ til dette og finde et passende tidspunkt.

Afhængig af dit studium bedes du skrive dig på skemaet ophængt ved Aud. 1 for en af nedenstående personer fra undervisningsudvalget.

Du bedes medbringe et forslag til dit personlige kassogram til samtalen.

 

Linie

Person

e-mail

Tidsrammer

Kemi

Kurt Vesterager Gothelf

kvg@chem.au.dk

Skema ophængt ved Aud. I

Medicinal-Kemi (analyse, struktur, design)

Birgit Schiøtt

birgit@chem.au.dk

Skema ophængt ved Aud. I

Medicinal-Kemi (organisk syntese)

Henrik Helligsø Jensen

hhj@chem.au.dk

Skema ophængt ved Aud. I

Teknisk-Kemi

Thomas Vosegaard

tv@chem.au.dk

Skema ophængt ved Aud. I