Kemisk Institut har som udgangspunkt to informationsmøder om året:

·        Et møde i November der primært omhandler forskningprojekter i relation til bachelor og speciale projekter.

o   Næste møde er primo November 2010 kl. 15.15 i Aud. I + Katinen på Kemisk Institut

·        Et møde i Februar der primært omhandler studierelevante forhold.

o   Næste møde er primo Februar 2011 kl. 15.15 i Aud. I på Kemisk Institut

Disse informationsmøder er rettet mod studerende på bachelorstudiet.

Nedenstående giver en oversigt over hvilke informationer der gives på disse møder, hvad man som studerende skal være opmærksom på, samt tidsfrister for indlevering af diverse kontrakter og skemaer.

 

Tidspunkt og sted:

Information til:

Information fra:

Information om:

Aktion

(hvad skal du gore):

1. Studieår

 

Primo oktober

Forelæsning i Fra atomer og molekyler til materialer

 

Studerende på Kemi-linien der ønsker sidefag

Studievejleder og

UU-kemi

·         Orientering om kurser i lineær algebra og lineære transformationer

·         Orientering om valg af sidefag

Valg af kursus

x. November 2010

Aud. I + Katinen

 

Studerende der overvejer at lave bachelorprojekt på Kemisk Institut

UU-kemi

VIP-kemi

Speciale + Ph.D. studerende på kemi

Præsentation af forskning ved foredrag og postere

Begyndende overvejelser omkring valg af fagområde for bachelorprojekt

2. Februar 2010

Aud. I

Studerende på alle kemi-linier

Studievejleder og

UU-kemi

·         Sidefag for studerende på Kemi-linien

·         Valgfag

·         Mit personlige studieprogram

·         Bachelorkontrakt

·         Vejen til et bachelorprojekt

·         Valg af kurser

·         Udarbejdelse af bachelorkontrakt

4. maj 2010

Aud. I

Studerende på alle kemi-linier

Internationale sekretariat

·         Udlandsophold

·         Overvej evt. udlandsophold

Primo maj 2010

Forelæsning i Organisk kemi

Studerende på medicinal kemi

UU-MedKemi

·         Valg af studieretning

·         Valg af studieretning

2. Studieår

 

x. November 2010

Aud. I + Katinen

 

Studerende der overvejer at lave bachelorprojekt på Kemisk Institut

UU-kemi

VIP-kemi

Speciale + Ph.D. studerende på kemi

Præsentation af forskning ved foredrag og postere

Indkredsning af fagområde for bachelorprojekt.

2. Februar 2010

Aud. I

Studerende på alle kemi-linier

Studievejleder og

UU-kemi

·         Bachelorkontrakt

·         Personligt studiekassogram

·         Hvad gør jeg hvis jeg er dumpet i nogle fag?

·         Hvordan finder jeg en bachelorvejleder?

·         Mulighed for udlandsophold

·         Evt. opdatering af bachelorkontrakt

·         Lav dit eget studiekassogram

·         Brug nettet og snak med potentielle vejledere omkring mulige bachelorprojekter

·         Orientering og tilmelding til personlig midvejssamtale

Februar/Marts 2010

 

Studerende på alle kemi-linier

UU-Kemi

UU-TekKemi

UU-MedKemi

Personlig studieplan og bachelorprojekt

·         Personlig midtvejssamtale

·         Udarbejdelse af personlig studieplan

1. April 2010

 

Studerende der ønsker at lave bachelorprojekt på Kemisk Institut

 

 

Aflevering af interessetilkendegivelse for fagområde og vejleder for bachelorprojekt.

3. Maj 2010

Studerende der ønsker at lave bachelorprojekt på Kemisk Institut

UU-kemi

Tilbagemelding om bachelorpladser fra UU-kemi

 

4. maj 2010

Aud. I

Studerende på alle kemi-linier

Internationale sekretariat

·         Udlandsophold

·         Overvej evt. udlandsophold

3. Studieår

 

3. November 2009

Aud. I + Katinen

Studerende der ønsker at lave bachelorprojekt på Kemisk Institut

UU-kemi

VIP-kemi

Speciale + Ph.D. studerende på kemi

Præsentation af forskning ved foredrag og postere

Sidste chance for at vælge bachelorprojekt og vejleder

2. Februar 2010

Aud. I

Studerende på alle kemi-linier

UU-kemi

Udlandskoordinator

Ph.D. field formænd

·         Kandidatstudiet (tilmelding, midlertidig optagelse, kandidatplan, specialekontrakt)

·         Mulighed for udlandsophold

·         Muligheder for Ph.D. studium

Forberede optag på kandidat eller Ph.D. studium

4. maj 2010

Aud. I

Studerende på alle kemi-linier

Internationale sekretariat

·         Udlandsophold

·         Overvej evt. udlandsophold

 

Studievejleder (e-mail link): Ane Gadegaard

UU-Kemi: Formand for UndervisningsUdvalget på Kemisk Institut: Niels Pind

UU-Kemi-studium: Medlem af UndervisningsUdvalget ansvarlig for kemi-studiet: Jørgen Skibsted

UU-TekKemi-studium: Medlem af UndervisningsUdvalget ansvarlig for teknisk kemi-studiet: Thomas Vosegaard

UU-MedKemi-studium: Medlem af UndervisningsUdvalget ansvarlig for medicinal kemi-studiet: Birgit Schiøtt (analyse, struktur, design) og Troels Skrydstrup (organisk syntese)

Ph.D. field formænd:Kemi: Henrik Stapelfeldt, Medicinal Kemi: Birgit Schiøtt