Denne side indeholder information fra Undervisnings- og Ph.D.-udvalgene på Kemisk Institut til studerende på studieretningerne:

·        Kemi

·        Medicinal-Kemi

·        Teknisk-Kemi

samt studerende på andre studieretninger (f.eks. Nano) der ønsker at lave bachelor- eller speciale-projekter på Kemisk Institut.

 

Informationen her erstatter ikke fakultets generelle information, men er tænkt som en hjælp til hurtigt at få et overblik over de mest essentielle informationer.

 

Præsentation fra informationsmøde 24/1-2012

 

Bachelor-studiet

·        Skemaoversigt over informationsmøder på Kemisk Institut, med bl.a. planlægning af bachelorprojekt

·        Bachelorkontrakt generator

·        Tidspunkter for personlig midtvejssamtale på 2. studieår

·        Roadmap for planlægning af bachelorprojekt.

·        Skema til interessetilkendegivelse for bachelorprojekt

·        Gode råd omkring bachelorprojektet fra tidligere studerende.

·        Henrik Birkedal’s Tips til Rapportskrivning

·        Resultatet af UU’s behandling af interessetilkendegivelser mht. bachelor pladser 2010.

·        Orientering (april 2010) til studerende på Medicinal Kemi :

o   1. Års studerende

o   2. Års studerende

o   3. Års studerende

·        Studieoversigt over medicinalkemi for studerende på 2010-ordningen

·        Link til fakultetets hjemmeside

o   Kassogram for Kemi

o   Kassogram for Medicinalkemi

o   Kassogram for Kemi & Teknologi

·        Endeligt skema til underskrift for bacherlorprojektet. Dele kan udfyldes elektronisk

·        Blanket til eksamenstilmelding af bacherlorprojektet.

Kandidat-studiet

·        Link til fakultetets hjemmeside

o   Kassogram for Kemi

o   Kassogram for Medicinal-Kemi

o   Kassogram for Kemi-Teknologi

·        Regler for optagelse på kandidatstudiet

·        Link til diverse blanketter

o   Godkendelse af individuel fagpakke

o   Godkendelse af kandidatoverbygning

o   Midlertidig indskrivning på kandidatstudiet

  • Endelig skema til underskrift for specialeprojektet
  • Administrative regler for specialekontrakt

Ph.D.-studiet

·        Retningslinier for del A eksamener

·        Retningslinier for ph.d eksamener

·        Liste over Formænd for del-A eksamener og Ph.D. forsvar 2011

·        Link til fakultetets hjemmeside

Udlands-studier

·        Link til fakultetets hjemmeside

·        Skema til forhåndsgodkendelse af studieprogram

·        Oplæg fra Internationalt Center om udlandsophold, præsenteret 21-11-2011

Skemaer

·        Indberetning vedr. Kemisk projektarbejde

·        Indberetning vedr. Case Study (Procesteknologisk projektarbejde)