Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Marcus Görge Ullisch
AU-id: 487363
Stilling Postdoc
Vejleder Frans Mulder (admin. Lene Conley)
Afdeling NMR – Biomolecular NMR Spectroscopy (Thomas Vosegaard/Frans Mulder)
Email: Ullisch@inano.au.dk
AU telefon: 87 15 66 45
Kontor: 1593-225
Adresse: Gustav Wieds Vej 14


Du skal være logget ind for at redigere.