Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Mattia Sist
Denne person er registreret som inaktiv! Aktiver ved at bruge knappen i nederste højre hjørne.
AU-id: 491730
Titel Ph.d.
Stilling Postdoc
Vejleder Bo Brummerstedt Iversen (Admin M. Sommer)
Afdeling Uorganisk kemi - Center for Materialekrystallografi (CMC) (Bo Iversen)
Email: mattia.sist@inano.au.dk
AU telefon:
Kontor: 1514-115
Adresse: Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C


Du skal være logget ind for at redigere.