Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Vipin Kumar
AU-id: 468208
Titel Ph.d.
Stilling Postdoc
Vejleder Alexander Zelikin (admin: Marianne Sommer)
Afdeling Organisk kemi - Medicinsk Polymerkemi (gr. 108) (Alex Zelikin)
Email: vkumar@inano.au.dk
AU telefon:
Kontor: 1512-227
Adresse: Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C


Du skal være logget ind for at redigere.