Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Mads Sund Bering
AU-id: 323868
Stilling Bachelorstuderende
Vejleder Marianne Glasius (admin: Jeanette Dandanell
Afdeling Analytisk kemi - Aarhus Center for Analytisk Kemi, Atmosfære og Klima (AC3) (Marianne Glasius)
Email: 20116206@post.au.dk
AU telefon:
Kontor:


Du skal være logget ind for at redigere.