Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Ida Gjerlevsen Nielsen
AU-id: 454305
Stilling Specialestuderende
Vejleder Bo B. Iversen (admin. Marianne Sommer)
Afdeling Uorganisk kemi - Center for Materialekrystallografi (CMC) (Bo Iversen)
Email: idani@chem.au.dk
AU telefon:
Kontor: 1512-129
Adresse: Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C


Du skal være logget ind for at redigere.