Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Morten Estrup
Denne person er registreret som inaktiv! Aktiver ved at bruge knappen i nederste højre hjørne.
AU-id: 303903
Stilling Specialestuderende
Vejleder Henrik Helligsų Jensen
Afdeling Organisk kemi - Bioorganisk kemi (gr. 103) (Henrik Helligsų)
Email: estrup88@chem.au.dk
AU telefon:
Kontor: 1511-416
Adresse: Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C
Øvrige tilhørsforhold Studenterstudievejleder


Du skal være logget ind for at redigere.