Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Christinne Hedberg
AU-id: 304612
Titel B. Sc.
Stilling Ph.d.-studerende, del B
Vejleder Henrik Helligsø Jensen (Admin: Lene Conley)
Afdeling Organisk kemi - Bioorganisk kemi (gr. 103) (Henrik Helligsø)
Email: chedberg@chem.au.dk
AU telefon:
Kontor: 1512-424
Adresse: Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C
Øvrige tilhørsforhold PhD-program KEMI
Lønnet phd-stipendiat (kemi-program)


Du skal være logget ind for at redigere.