Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Lars Astrup Leth
AU-id: 306033
Titel Cand. Scient.
Stilling Ph.d.-studerende, del B
Vejleder Karl Anker Jørgensen (Admin: J. Dandanell)
Afdeling Organisk kemi - Center for Katalyse (gr. 109) (Karl Anker Jørgensen)
Email: lleth@chem.au.dk
AU telefon:
Kontor: 1513-530
Adresse: Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C
Øvrige tilhørsforhold PhD-program KEMI
Lønnet phd-stipendiat (kemi-program)


Du skal være logget ind for at redigere.