Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Helene Bagge Rasmussen
AU-id: 302045
Stilling Specialestuderende
Vejleder M. Glasius & N. Pind (Admin: J. Dandanell)
Afdeling Analytisk kemi - Aarhus Center for Analytisk Kemi, Atmosfære og Klima (AC3) (Marianne Glasius)
Email: 20105269@post.au.dk
AU telefon:
Kontor:


Du skal være logget ind for at redigere.