Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Kristoffer Basse
Denne person er registreret som inaktiv! Aktiver ved at bruge knappen i nederste højre hjørne.
AU-id: 234435
Titel Cand. Scient.
Stilling Postdoc
Vejleder Niels Christian Nielsen
Afdeling NMR Biomolecular NMR Spectroscopy (Thomas Vosegaard/Frans Mulder)
Email: kbasse@inano.au.dk
AU telefon:
Kontor: 1590-216
Adresse: Gustav Wieds Vej 14, 8000 Aarhus C


Du skal være logget ind for at redigere.