Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Karl Frederik Færch Fischer




AU-id: 219240
Titel B. Sc.
Stilling Ph.d.-studerende, del B
Vejleder Bo Brummerstedt Iversen
Afdeling Uorganisk kemi - Center for Materialekrystallografi (CMC) (Bo Iversen)
Email: karl@chem.au.dk
AU telefon:
Kontor: 1513-423
Adresse: Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C
Øvrige tilhørsforhold PhD-program KEMI
Lønnet phd-stipendiat (kemi-program)


Du skal være logget ind for at redigere.