Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Martin Roelsgaard
AU-id: 312012
Titel Cand. Scient.
Stilling Ph.d.-studerende, del B
Vejleder Bo Brummerstedt Iversen
Afdeling Uorganisk kemi - Center for Materialekrystallografi (CMC) (Bo Iversen)
Email: m.roelsgaard@chem.au.dk
AU telefon:
Kontor: 1513-434
Adresse: Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C
Kontortelefon: 51250790
Øvrige tilhørsforhold PhD-program KEMI
Lønnet phd-stipendiat (kemi-program)


Du skal være logget ind for at redigere.