Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Zhong Lian
Denne person er registreret som inaktiv! Aktiver ved at bruge knappen i nederste højre hjørne.
AU-id: 467914
Titel Cand. Scient.
Stilling Postdoc
Vejleder Troels Skrydstrup (Admin: Jeanette Dandanell)
Afdeling Organisk kemi - Organisk Syntesekemi (gr. 107) (Troels Skrydstrup)
Email: zlian@inano.au.dk
AU telefon: 81 90 01 81
Kontor: 1590-348
Adresse: Gustav Wieds Vej 14, 8000 Aarhus C
Kontortelefon: 87156761


Du skal være logget ind for at redigere.