Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Abhichart Krissanaprasit
Denne person er registreret som inaktiv! Aktiver ved at bruge knappen i nederste højre hjørne.
AU-id: 463551
Stilling Postdoc
Vejleder Kurt Vesterager Gothelf
Afdeling Organisk kemi - Organisk Nanokemi (CDNA) (gr. 106) (Kurt Gothelf)
Email: krissana@inano.au.dk
AU telefon: 87 15 67 49
Kontor: 1590-322
Adresse: Gustav Wieds Vej 14, 8000 Aarhus C
Kontortelefon: 87156749


Du skal være logget ind for at redigere.