Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Vibeke H. Lauridsen
AU-id: 258753
Titel B. Sc.
Stilling Postdoc
Vejleder Karl Anker Jørgensen (Admin: J. Dandanell)
Afdeling Organisk kemi - Center for Katalyse (gr. 109) (Karl Anker Jørgensen)
Email: vibeke88@chem.au.dk
AU telefon:
Kontor: 1513-523
Adresse: Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C


Du skal være logget ind for at redigere.