Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Jesper Vinther Sørensen
AU-id: 219899
Titel Ph.d.
Stilling Postdoc
Vejleder Kurt Vesterager Gothelf (Admin: L. Pedersen)
Afdeling Organisk kemi - Organisk Nanokemi (CDNA) (gr. 106) (Kurt Gothelf)
Email: jvinther@inano.au.dk
AU telefon: 87 15 67 56
Kontor: 1590-332
Adresse: Gustav Wieds Vej 14, 8000 Aarhus C
Kontortelefon: 87156756


Du skal være logget ind for at redigere.