Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Mads Ry Jørgensen
AU-id: 183857
Stilling Adjunkt
Afdeling Uorganisk kemi - Center for Materialekrystallografi (CMC) (Bo Iversen)
Uorganisk kemi - Local structure of functional materials (Mads Ry Jørgensen)
Email: mads@inano.au.dk
AU telefon: 87 15 59 03
Kontor: 1512-129
Adresse: Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C


Du skal være logget ind for at redigere.