Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Hao Yin
AU-id: 253755
Stilling Forskningstekniker
Afdeling Uorganisk kemi - Center for Materialekrystallografi (CMC) (Bo Iversen)
Email: haoyin@chem.au.dk
AU telefon: 87 15 53 38
Kontor: 1511-318
Adresse: Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C


Du skal være logget ind for at redigere.