Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Morten Kjærulff Sørensen
AU-id: 174071
Titel Ph.d.
Stilling Postdoc
Vejleder
Afdeling NMR – Biomolecular NMR Spectroscopy (Thomas Vosegaard/Frans Mulder)
Email: moks@inano.dk
AU telefon: 87 15 66 61
Kontor: 1593-217
Adresse: Gustav Wieds Vej 14
Øvrige tilhørsforhold iNANO


Du skal være logget ind for at redigere.