Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Lasse Arnt Straasø
AU-id: 172582
Stilling Postdoc
Vejleder
Afdeling NMR – Biomolecular NMR Spectroscopy (Thomas Vosegaard/Frans Mulder)
Email: lassea@inano.au.dk
AU telefon: 87 15 66 64
Kontor: 1593-229
Adresse: Gustav Wieds Vej 14


Du skal være logget ind for at redigere.