Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Frans A.A. Mulder
AU-id: 443983
Stilling Lektor
Afdeling NMR Biomolecular NMR Spectroscopy (Thomas Vosegaard/Frans Mulder)
Email: fmulder@chem.au.dk
AU telefon: 87 15 58 89
AU mobil: 51 44 73 44
Kontor: 1593-221
Adresse: Gustav Wieds Vej 14


Du skal være logget ind for at redigere.