Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Thomas Vosegaard
AU-id: 5412
Stilling Professor MSO
Afdeling NMR Biomolecular NMR Spectroscopy (Thomas Vosegaard/Frans Mulder)
Email: tv@chem.au.dk
AU telefon: 87 15 59 29
AU mobil: 60 20 26 39
Kontor: 1593-223
Adresse: Gustav Wieds Vej 14
Udvalg Medlem af Ledelsesteam
Medlem af Uddannelsesudvalg
Medlem af IT-udvalg
Medlem af Projektgruppen ifm organisatorisk tilpasning


Du skal være logget ind for at redigere.