Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Oleg N. Bakharev
AU-id: 201776
Stilling AC TAP teknisk
Afdeling NMR Biomolecular NMR Spectroscopy (Thomas Vosegaard/Frans Mulder)
Email: olegb@chem.au.dk
AU telefon: 87 15 59 69
Kontor: 1590-138
Adresse: Gustav Wieds Vej 14


Du skal være logget ind for at redigere.