Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Morten Bjerring
AU-id: 103546
Stilling AC TAP teknisk
Afdeling NMR – Biomolecular NMR Spectroscopy (Thomas Vosegaard/Frans Mulder)
Email: bjerring@chem.au.dk
AU telefon: 87 15 66 54
AU mobil: 60 82 81 80
Kontor: 1593-227
Adresse: Gustav Wieds Vej 14
Udvalg Medlem af Arbejdsmiljøudvalg (LAMU)
Øvrige tilhørsforhold iNANO


Du skal være logget ind for at redigere.