Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Martin Bremholm
AU-id: 149914
Stilling Lektor
Afdeling Uorganisk kemi - Center for Materialekrystallografi (CMC) (Bo Iversen)
Uorganisk kemi - Solid-State Chemistry (Martin Bremholm)
Email: bremholm@chem.au.dk
AU telefon: 87 15 59 03
AU mobil: 20 62 05 69
Kontor: 1512-321
Adresse: Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C


Du skal være logget ind for at redigere.