Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Maja Krüger Thomsen
AU-id: 216950
Titel B. Sc.
Stilling Postdoc
Vejleder Jacob Overgaard (Admin: M. Sommer)
Afdeling Uorganisk kemi - Center for Materialekrystallografi (CMC) (Bo Iversen)
Uorganisk kemi - Molekylære magnetiske materialer (Jacob Overgaard)
Email: maja@chem.au.dk
AU telefon:
Kontor: 1512-219
Adresse: Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C


Du skal være logget ind for at redigere.