Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Karl Anker Jørgensen
AU-id: 443
Stilling Professor
Afdeling Organisk kemi - Center for Katalyse (gr. 109) (Karl Anker Jørgensen)
Email: kaj@chem.au.dk
AU telefon:
AU mobil: 26 80 49 60
Kontor: 1513-521
Adresse: Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C


Du skal være logget ind for at redigere.