Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Emma Møller Ehrenreich-Petersen
AU-id: 485914
Stilling Specialestuderende
Vejleder Martin Bremholm (admin. Marianne Sommer)
Afdeling Uorganisk kemi - Solid-State Chemistry (Martin Bremholm)
Email: emep@chem.au.dk
AU telefon:
Kontor:


Du skal være logget ind for at redigere.