Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Signe Maria Nielsen
AU-id: 172814
Stilling Postdoc
Vejleder Alexander N. Zelikin
Afdeling Organisk kemi - Medicinsk Polymerkemi (gr. 108) (Alex Zelikin)
Email: smni@chem.au.dk
AU telefon:
Kontor: 1592-216
Adresse: Gustav Wieds Vej 14


Du skal være logget ind for at redigere.