Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Laiyang Li
Denne person er registreret som inaktiv! Aktiver ved at bruge knappen i nederste højre hjørne.
AU-id: 593357
Stilling Ph.d.-studerende, del A
Vejleder Torben R. Jensen (admin. M. Sommer)
Afdeling Uorganisk kemi - Center for Materialekrystallografi (CMC) (Bo Iversen)
Uorganisk kemi – Energibærende Materialer (Torben Jensen)
Email: laiyang.li@inano.au.dk
AU telefon:
Kontor:


Du skal være logget ind for at redigere.