Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Thomas Bjørn Egede Grønbech
AU-id: 521578
Stilling Bachelorstuderende
Vejleder Bo Brummerstedt (admin M. Sommer)
Afdeling Uorganisk kemi - Center for Materialekrystallografi (CMC) (Bo Iversen)
Email: 201409075@post.au.dk
AU telefon:
Kontor:


Du skal være logget ind for at redigere.