Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Priyank Shyam
AU-id: 562517
Stilling Specialestuderende
Vejleder Mogens Christensen (Admin. Marianne Sommer)
Afdeling Uorganisk kemi - Center for Materialekrystallografi (CMC) (Bo Iversen)
Uorganisk kemi - Energikonverterende materialer (Mogens Christensen)
Email: priyank.shyam@post.au.dk
AU telefon:
Kontor:


Du skal være logget ind for at redigere.