Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Sunirmal Pal
AU-id: 587237
Titel Ph.d.
Stilling Postdoc
Vejleder Kim Daasbjerg
Afdeling Organisk kemi - Organisk overfladekemi (gr. 105) (Kim Daasbjerg/Steen Uttrup)
Email: spal@inano.au.dk
AU telefon:
Kontor: 1511-413
Adresse: Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C


Du skal være logget ind for at redigere.