Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Mahdi Pahlevan
AU-id: 588209
Titel Ph.d.
Stilling Postdoc
Vejleder Kim Daasbjerg
Afdeling Organisk kemi - Organisk overfladekemi (gr. 105) (Kim Daasbjerg/Steen Uttrup)
Email: mpahlevan@inano.au.dk
AU telefon:
Kontor: 1512-413
Adresse: Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C


Du skal være logget ind for at redigere.