Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Mads Fonager Hansen
AU-id: 520802
Stilling Projektstuderende
Vejleder Martin Bremholm (admin. Marianne Sommer)
Afdeling Uorganisk kemi - Center for Materialekrystallografi (CMC) (Bo Iversen)
Uorganisk kemi - Solid-State Chemistry (Martin Bremholm)
Email: madsfh@chem.au.dk
AU telefon:
Kontor:
Øvrige tilhørsforhold Besøgsservice Uorganisk Kemi


Du skal være logget ind for at redigere.