Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Frederik Thorning Frederiksen
AU-id: 522505
Stilling Specialestuderende
Vejleder Peter Ogilby (Admin. Lene Conley)
Afdeling Fysisk kemi - Photophysics, photobiology and photochemistry (Peter Ogilby)
Email:
AU telefon: 87 15 53 24
Kontor: 1511-219
Adresse: Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C


Du skal være logget ind for at redigere.