Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Iben Boutrup Kongsfelt
AU-id: 206142
Stilling AC TAP teknisk
Afdeling Organisk kemi - Organisk overfladekemi (gr. 105) (Kim Daasbjerg/Steen Uttrup)
Email: ibenbk@inano.au.dk
AU telefon:
Kontor:


Du skal være logget ind for at redigere.