Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Mohammed Shaiq Ghorwal
AU-id: 329116
Stilling Specialestuderende
Vejleder Torben R. Jensen (Admin. M. Sommer)
Afdeling Uorganisk kemi - Center for Materialekrystallografi (CMC) (Bo Iversen)
Uorganisk kemi – Energibærende Materialer (Torben Jensen)
Email: mohammed.shaiq.ghorwal@post.au.dk
AU telefon:
Kontor:


Du skal være logget ind for at redigere.