Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Joakim Bøgelund Jakobsen
AU-id: 483833
Stilling Specialestuderende
Vejleder Karl Anker Jørgensen (Admin. J.Dandanell)
Afdeling Organisk kemi - Center for Katalyse (gr. 109) (Karl Anker Jørgensen)
Email: joakim.boegelund.jakobsen@post.au.dk
AU telefon:
Kontor:


Du skal være logget ind for at redigere.