Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Shaoquan Lin
Denne person er registreret som inaktiv! Aktiver ved at bruge knappen i nederste højre hjørne.
AU-id: 574976
Titel Ph.d.
Stilling Postdoc
Vejleder Thomas Poulsen
Afdeling Organisk kemi - Kemisk Biologi (Thomas B. Poulsen)
Email: shaoquanlin@chem.au.dk
AU telefon:
Kontor: 1512-416
Adresse: Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C


Du skal være logget ind for at redigere.