Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Asger Holm Agergaard
AU-id: 480690
Stilling Bachelorstuderende
Vejleder Kim Daasbjerg (admin: Lene Conley)
Afdeling Organisk kemi - Organisk overfladekemi (gr. 105) (Kim Daasbjerg/Steen Uttrup)
Email: 201304128@post.au.dk
AU telefon:
Kontor:


Du skal være logget ind for at redigere.