Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Marc Vejlgaard Iversen
AU-id: 516901
Stilling Projektstuderende
Vejleder
Afdeling Organisk kemi - Center for Katalyse (gr. 109) (Karl Anker Jørgensen)
Email:
AU telefon:
Kontor:
Øvrige tilhørsforhold Tutorforeningen TKM
Spektre- og røntgenservice


Du skal være logget ind for at redigere.