Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Marcus Espe
Denne person er registreret som inaktiv! Aktiver ved at bruge knappen i nederste højre hjørne.
AU-id: 524257
Stilling Bachelorstuderende
Vejleder
Afdeling Organisk kemi - Center for Katalyse (gr. 109) (Karl Anker Jørgensen)
Email:
AU telefon:
Kontor:


Du skal være logget ind for at redigere.