Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Vasco Corti
Denne person er registreret som inaktiv! Aktiver ved at bruge knappen i nederste højre hjørne.
AU-id: 563662
Titel Cand. Scient.
Stilling Gæste-ph.d.-studerende
Vejleder Karl Anker Jørgensen
Afdeling Organisk kemi - Center for Katalyse (gr. 109) (Karl Anker Jørgensen)
Email: vasco.corti@chem.au.dk
AU telefon:
Kontor: 1513-523
Adresse: Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C


Du skal være logget ind for at redigere.