Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Andreu Vidal Albalat
Denne person er registreret som inaktiv! Aktiver ved at bruge knappen i nederste højre hjørne.
AU-id: 573117
Titel Ph.d.
Stilling Postdoc
Vejleder Karl Anker Jørgensen (Admin: Jeanette Dandane
Afdeling Organisk kemi - Center for Katalyse (gr. 109) (Karl Anker Jørgensen)
Email: avidal@chem.au.dk
AU telefon:
Kontor: 1513-529
Adresse: Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C


Du skal være logget ind for at redigere.