Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Raghu Tomar
Denne person er registreret som inaktiv! Aktiver ved at bruge knappen i nederste højre hjørne.
AU-id: 531888
Stilling Specialestuderende
Vejleder Henrik Stapelfeldt (admin. Marianne Sommer)
Afdeling Fysisk kemi - Laserkemi og femtolab (Henrik Stapelfeldt)
Email: raghu.tomar@post.au.dk
AU telefon:
Kontor: 1510-415
Adresse: Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C


Du skal være logget ind for at redigere.