Aarhus University

Department of Chemistry: Show person

Staff    Research groups    Find person    Log in   


Teresa Palazzo
AU-id: 554538
Titel Ph.d.
Stilling Postdoc
Vejleder K.A. Jørgensen (adm. Jeanette Dandanell)
Afdeling Organisk kemi - Center for Katalyse (gr. 109) (Karl Anker Jørgensen)
Email: tapalazzo@chem.au.dk
AU telefon:
Kontor: 1513-519
Adresse: Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C


Du skal være logget ind for at redigere.